Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Podatki z 1682 r.

Z niewielu źródeł informacji o Konarzynach przytaczanych w opracowaniach historycznych do jednych z najstarszych można zaliczyć "Geschichte der preußischen Lande Königlich-Polnischen Antheils" Gotfryda Lengnicha, gdańskiego historyka, prawnika i syndyka miejskiego. Kolejną publikacją jest "Taryfy oryginalne prowincji pruskiej secundum abiurata anni 1682 oraz Statut Wielkiego Księ[stwa] Litewskiego wydany na sejmie wielkim walnym wileńskim Anno domini 1560", rękopis pochodzący z księgozbioru Gabriela Podoskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Informacje ujęte w tych księgach dotyczą naliczanych podatków w 1682 roku. Żychce:
Jakub Prądzyński od 20 morgów osiadłych, 3.75 pustych i 1 ogrodnika 1 zł, 6 gr, 7 denarów
Marcin Żychcki od 1 zagrodnika 4 gr.
Barbara Zayczyna Żychcka od 13 morgów folwarcznych 4 gr. i 15,75 denarów.
Dorota Roszkowa Żychcka od 5 morgów folwarcznych 1 gr. i 15,75 denarów
Maryanna Żychcka od 2 zagrodników swoich 8 gr. a od 3 zagrodników JWJ Pana Kasztella…

Najnowsze posty

Biskup dla parafii Swornegacie

Biblioteki a problemy językowe

BBWR w Konarzynach, Kiełpinie i Zielonej Chocinie

Organizacje rolnicze w Konarzynach

Manifestacja w Konarzynach 1921 r.

Grenzschutz i Straż Ludowa

Martyrologia duchowieństwa

Wróg, czyli Karl Freiherr von Bothmer

Pułk Straży Granicznej 32 (Grenzwacht‑Regiment 32)

Patrol minerski i zadania bojowe dla Komisariatu Konarzyny